فیلم استرچ

فیلم استرچ فیلم استرچ لایه ای سلفونی است که دستی یا با دستگاه استرچ پالت دور بسته ها می پیچند. این لایه نایلونی سبب چینش و محافظت محصولات از گرد و خاک و رطوبت می باشد اگر به بسته بندی برخی وسایل برقی ، لوازم خانگی و یا بعضی شیشه های آب و نوشابه و […]