فیلم استرچ پالت

فیلم استرچ پالت باران پلاستیک تولید کننده فیلم استرچ صنعتی استرچ پالت بند در بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ کاربرد دارند. فیلم استرچ (پالت بند) یا نایلون استرچ یکی دیگر از محصولات پلیمری و یا همان نایلونی می باشد که از مواد پتروشیمی تولید می شود باران پلاست محدودیتی در تولید ندارد از همین […]

نایلون استرچ پالت

نایلون استرچ پالت باران پلاستیک تولید کننده نایلون استرچ پالت پیچ نایلون استرچ پالت پوششی است که به صورت رول و فیلم در ماشین استرچ کش قرار می گیرد و دارای ویژگی هایی همچون کشش ۵ برابر کشسانی، چسبندگی و شفافیت است و برای بسته بندی محصولاتی که روی پالت قرار می گیرند استفاده می […]