فیلم استرچ صنعتی

استرچ فیلم

استرچ فیلم نایلون استرچ _ فیلم استرچ. عرض فیلم استرچ:عرض 100،50و 150سانتیمتر . ضخامت: 23 الی 1000 میکرون %500کشسانی یعنی ... ادامه مطلب