فیلم استرچ پالت

فیلم استرچ پالت باران پلاستیک تولید کننده فیلم استرچ صنعتی استرچ پالت بند در بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ کاربرد دارند. فیلم استرچ (پالت بند) یا نایلون استرچ یکی دیگر از محصولات پلیمری و یا همان نایلونی می باشد که از مواد پتروشیمی تولید می شود باران پلاست محدودیتی در تولید ندارد از همین […]

نایلون بسته بندی

نایلون بسته بندی شرکت باران پلاستیک تولید کننده نایلون بسته بندی ساده و شرینگ به صورت رول ، کیسه و برش خورده میباشد چاپ روی پلاستیک بسته بندی – قیمت چاپ نایلون بسته بندی – نایلونهای بسته بندی کوچک و بزرگ بسته بندی های صنعتی ، بسته بندی با پلاستیک های ساده است که بیشتر […]