رول استرچ

فیلم استرچ

فیلم استرچ فیلم استرچ لایه ای سلفونی است که دستی یا با دستگاه استرچ پالت دور بسته ها می پیچند. ... ادامه مطلب

فیلم استرچ پالت

فیلم استرچ پالت باران پلاستیک تولید کننده فیلم استرچ صنعتی استرچ پالت بند در بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ ... ادامه مطلب

استرچ فیلم

استرچ فیلم نایلون استرچ _ فیلم استرچ. عرض فیلم استرچ:عرض 100،50و 150سانتیمتر . ضخامت: 23 الی 1000 میکرون %500کشسانی یعنی ... ادامه مطلب