فیلم استرچ

فیلم استرچ فیلم استرچ لایه ای سلفونی است که دستی یا با دستگاه استرچ پالت دور بسته ها می پیچند. این لایه نایلونی سبب چینش و محافظت محصولات از گرد و خاک و رطوبت می باشد اگر به بسته بندی برخی وسایل برقی ، لوازم خانگی و یا بعضی شیشه های آب و نوشابه و […]

استرچ فیلم

استرچ فیلم نایلون استرچ _ فیلم استرچ. عرض فیلم استرچ:عرض ۱۰۰،۵۰و ۱۵۰سانتیمتر . ضخامت: ۲۳ الی ۱۰۰۰ میکرون %۵۰۰کشسانی یعنی به ازای هر ۱ متر ۵ متر طول کش میاد فیلم استرچ لایه ای سلفنی است که دستی یا با دستگاه استرچ پالت دور بسته ها می پیچند. این لایه نایلونی سبب چینش و محافظت […]