استرچ فیلم

فیلم استرچ پالت

فیلم استرچ پالت باران پلاستیک تولید کننده فیلم استرچ صنعتی استرچ پالت بند در بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ ... ادامه مطلب

استرچ فیلم

استرچ فیلم نایلون استرچ _ فیلم استرچ. عرض فیلم استرچ:عرض 100،50و 150سانتیمتر . ضخامت: 23 الی 1000 میکرون %500کشسانی یعنی ... ادامه مطلب