فیلم استرچ

فیلم استرچ فیلم استرچ لایه ای سلفونی است که دستی یا با دستگاه استرچ پالت دور بسته ها می پیچند. این لایه نایلونی سبب چینش و محافظت محصولات از گرد و خاک و رطوبت می باشد اگر به بسته بندی برخی وسایل برقی ، لوازم خانگی و یا بعضی شیشه های آب و نوشابه و […]

فیلم استرچ پالت

فیلم استرچ پالت باران پلاستیک تولید کننده فیلم استرچ صنعتی استرچ پالت بند در بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ کاربرد دارند. فیلم استرچ (پالت بند) یا نایلون استرچ یکی دیگر از محصولات پلیمری و یا همان نایلونی می باشد که از مواد پتروشیمی تولید می شود باران پلاست محدودیتی در تولید ندارد از همین […]

استرچ فیلم

استرچ فیلم نایلون استرچ _ فیلم استرچ. عرض فیلم استرچ:عرض ۱۰۰،۵۰و ۱۵۰سانتیمتر . ضخامت: ۲۳ الی ۱۰۰۰ میکرون %۵۰۰کشسانی یعنی به ازای هر ۱ متر ۵ متر طول کش میاد فیلم استرچ لایه ای سلفنی است که دستی یا با دستگاه استرچ پالت دور بسته ها می پیچند. این لایه نایلونی سبب چینش و محافظت […]